Zarządzenie nr 36/2022 – dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Wójt Gminy Spytkowice

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 559 ) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

zarządzenie żłobek 36

Podobny tekst

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMiGW ostrzega – burze z gradem/2

Skip to content