Przydatne instytucje i linki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl

Elektroniczna korespondencja z ZUS – http://pue.zus.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Strona główna

Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzialne jest za koordynację współpracy Głównego Inspektora z innymi organami administracji rządowej, samorządowej i publicznej, w tym za współpracę z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej.

Krajowa Informacja Podatkowa

www.kip.gov.pl,

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Centralna Izba Skarbowa: www.is.waw.pl

Ministerstwo Gospodarki

Prawo dla przedsiębiorcy mikroporady

Skip to content