Zarządzenie nr 37/2022 – dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Wójt Gminy Spytkowice

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 559 ) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.zarządzenie stołówka 37

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content