Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca 2021r. obowiązek składania deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

 

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony został obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Każdy właściciel nieruchomości, bez względu na to czy składał już podobną ankietę wcześniej w Urzędzie, zobowiązany jest do złożenia deklaracji, a obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Dokumenty można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB lub w formie papierowej listem lub osobiście w Urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku – w przypadku budynków położonych na terenie gminy Spytkowice w Urzędzie Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja CEEB budynek mieszkalny

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych

Deklaracja CEEB budynek niemieszkalny

Deklarację złożyć należy w terminie :

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, 
  • w przypadku nowo powstałych obiektów – w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać będzie karze grzywny.

Szczegółowe informacje dotyczące CEEB dostępne są pod linkiem https://zone.gunb.gov.pl/

 

 

Skip to content