Stowarzyszenie Historii Spytkowic

Stowarzyszenie Historii Spytkowic działa od 2013 roku lecz  jako organizacja porządku publicznego działa formalnie od roku 2016.  Swoim działania obejmujemy Spytkowice i teren Podhala. Jesteśmy otwarci na współpracę  z wszystkim instytucjami, którymi na sercu leży dobro naszej Ojczyzny.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturowej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych, pogłębienie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej na rzecz dzieci i młodzieży. 

Jesteśmy organizatorami wielu wystaw o tematyce historycznej, rajdów edukacyjnych z imprezami  towarzyszącymi, konkursów wiedzy historycznej, konkursów plastycznych.

Współpracujemy ze szkołami polskimi w Atenach i Wilnie. Do naszych najważniejszych  przedsięwzięć należą:

Projekty historyczne:
2016 – 2019 – Projekty Gminy Szaflary. 2016 – 2020 – Projekty historyczne, Gminy – Spytkowice 2016 – 2020 – LGD Małopolska Lokalnie: Bieg i Sztafeta Patriotyczna im, Zofii Pajerskiej ps. Zośka Przez Zieloną Granicę. 2020 – Patrioci Podhala i Orawy 2020. 2019 – MON „Ogień Schodzi z Gór” Minister Obrony Narodowej. 2020 – Spytkowice. Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny por. Tadeusz Stefaniszyn. Wystawy 2019 – 2020 r.: 2019 – Pamięci gen. Augusta Emila Fieldorfa , Nila i płk .Kazimierza Iranka Osmeckiego. 2019 – Pamięci bohaterów września 1939 roku 10 BKZ im. płk. Stanisława Maczka . 2020 – 1939 Spytkowice Pamiętają. 2021 – Wołyń(własność wystawy IPN – Kraków). Rajdy: Rajd Szaflary, Rajd Konfederacji Tatrzańskiej (2016- 2020) Rajd Spytkowice Rajd Śladami 4 kompanii II Batalionu 12 pp. Ziemi Wadowickiej. (2016 – 2019) 2016 – 2019 – Rajd Bolesława Duszy Szaroty. Odrowąż – Żeleźnica . 2019 „Piknik Militarny w 80 rocznicę II wojny światowej – 1939 Bohaterom.
 

Stowarzyszenie ma rozległe plany pozostanie inicjatorem wystaw o tematyce patriotyczno-historycznej, uroczystości związanych z ważnymi historycznymi rocznicami, rajdów i zlotów edukacyjnych wraz z imprezami towarzyszącymi. Nadal będziemy wspierać w działaniach szerzących patriotyzm organizacji działających na naszym terenie w tym m. in. Podhalańską Grupę Rekonstrukcji. Dzięki wspólnej pracy zyskaliśmy przychylność młodzieży – to bezcenny skarb, którego stracić nie możemy.

Realizacja projektu objętego niniejszym wnioskiem pozwoli nam na rozwinięcie sieci kontaktów z innymi podmiotami, które będziemy chcieli angażować w przyszłe inicjatywy. Sięgniemy też po kilka nowych inicjatyw będzie to m. in. nakręcenie dwóch filmów fabularnych o tematyce historycznej: „Epizody bitwy granicznej 1939 – Wypad na Spytkowice”, „My Konfederaci przeciwko narzuconej władzy”. Podejmiemy próbę zorganizowania Muzeum na Kołach, ponieważ eksponaty wypełniają strychy, a ich pozyskanie i eksponowanie jest naszym priorytetem.

Skip to content