Bez kategorii

Zarządzenie nr 36/2022 – dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Wójt Gminy Spytkowice Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 559 ) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu. …

Czytaj dalej »

Zarządzenie nr 37/2022 – dotyczące ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Wójt Gminy Spytkowice Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 559 ) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.zarządzenie …

Czytaj dalej »

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych. Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieściliśmy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ …

Czytaj dalej »

Wsparcie działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice – Zarządzenie Wójta

Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 21.06.2022 roku.          w sprawie: wspierania działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice. Na podstawie Art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ),                 Wójt Gminy Spytkowice zarządza, co następuje: 1. Udziela się wsparcia dla organizacji działających …

Czytaj dalej »

Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia  15 czerwca 2022 roku w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarządzenie nr 33

Czytaj dalej »
Skip to content