Bez kategorii

Uchwała Rady Gminy Spytkowice w sprawie rezolucji dotyczącej wyrażenia stanowiska w sprawie proponowanych wariantów przebiegu drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odcinku Rabka-Chyżne

19 czerwca 2024 r. na sesji Rady Gminy Spytkowice została jednogłośnie podjęta uchwała nr III/22/2024 w sprawie rezolucji dotyczącej wyrażenia stanowiska w sprawie proponowanych wariantów przebiegu drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odcinku Rabka-Chyżne.

Czytaj dalej »

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez Gminę Spytkowice, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2024 roku  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego obejmującego zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo   Nazwa placówki Całkowity koszt zakupu Kwota dotacji Kwota wkładu własnego …

Czytaj dalej »

Ważne informacje dotyczące projektu drogi w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne – nowy termin ankiet 21 czerwca 2024 r.

Przekazujemy do pobrania materiały otrzymane od GDDKiA w Krakowie dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne” – spotkanie informacyjne 29.05.2024 r. w gminie Spytkowice – wniosek o informacje nt. wariantu ze Studium Korytarzowego.”

Czytaj dalej »

III zwyczajna sesja Rady Gminy Spytkowice

                                                                                                      Mieszkańcy Gminy Spytkowice                                           ZAPROSZENIE               Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza na III zwyczajną sesję …

Czytaj dalej »

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Czytaj dalej »

Wyjazd do Auschwitz klas VII i VIII szkół podstawowych w Spytkowicach.

  Wśród ogromu nieszczęścia i ludzkiego bólu nawet aparaty fotograficzne w bezruch zastygają. Dla uczniów klas VII i VIII Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach im 12 Pułku Piechoty, Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3, dzień 8 maja 2024 r. był dniem szczególnych osobistych doświadczeń edukacyjnych. Wyjazd do Auschwitz-Birkenau był wyjazdową lekcją, mającą charakter …

Czytaj dalej »
Skip to content