Bez kategorii

„Przedszkolna Olimpiada Sportowa” 25 listopada zorganizowana przez Gminne Przedszkole Stokrotka

             Po dwuletniej przerwie związanej z obostrzeniami covidowymi, już po raz piętnasty nasze przedszkole gościło młodych olimpijczyków na XV Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej, która już na stałe wpisała się w bogatą tradycję przedszkolnych uroczystości.  Jak poprzednio, tak i tym razem przyświecała nam idea olimpizmu, która łączy w sobie wizję przyjaźni i honorowego współzawodnictwa. Do wspólnej rywalizacji zaprosiliśmy dzieci z sąsiednich przedszkoli z: Raby Wyżnej, Jabłonki, …

Czytaj dalej »

Gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego

Gmina Spytkowice (Grantobiorca) – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach (Realizator zadania grantowego) otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego – Grant 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie …

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym udziału w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Spytkowice

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899) w trybie  przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 176),

Czytaj dalej »
Skip to content