Sołtys

Sołtys;

Władysława Faltyn

Spytkowice 766

tel. 694 317 601

adres e-mail : soltys.spytkowice@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej;

1. Jagódka Katarzyna

2. Jerzy Gwiazdoń

3. Jan Szyszka

 

Spis treści

Szanowne Druhny i Druhowie

 

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje za podjęte działania związane z pozyskiwaniem nowoczesnego wozu strażackiego.

Bezpieczeństwo to rzecz, która nie może czekać  w nieskończoność, a Wasz bezinteresowny trud i poświęcenie jest tego wielkim odzwierciedleniem.

Dziękujemy również za bezcenne inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.

Niech ten nowy pojazd będzie wsparciem dla Waszych działań i służy Wam w ofiernej służbie ratowania życia.

Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

 

Z wyrazami największego szacunku i uznania

Sołtys wsi Spytkowic

Władysława Faltyn

z Radą Sołecką

26 listopada 2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ALTANY REKREACYJNEJ

 

  1. Altana rekreacyjna jest dostępnym obiektem użyteczności publicznej.
  2. Altana jako miejsce piknikowe służy grupom zorganizowanym oraz użytkownikom indywidualnym – nieodpłatnie .
  3. Możliwa jest rezerwacja altany dla grup zorganizowanych u sołtysa sołectwa.

tel. 694 317 601

  1. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z altany pod nadzorem  pełnoletniego opiekuna.
  2. Rozpalenie grilla dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym.
  3. Zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymania ognia na palenisku leży w gestii korzystających.
  4. Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej.
  5. Przebywający na obiekcie altany ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania, oraz za pozostawienie porządku po zakończonym biesiadowaniu, śmieci i wszelkie odpady należy zabrać ze sobą.
  6. Korzystający z altany ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
  7. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy – Kodeks wykroczeń ( t.j. Dz.U. z 2021 r. , poz. 2008 , z późn.zm.)

Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2022 roku

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe –        999    lub 112

Straż Pożarna               –        998    lub 112

Policja                           –        997    lub 112

Altana rekreacyjna stanowi własność Gminy Spytkowice a została wykonana ze środków Funduszu Sołeckiego.

 

Skip to content