Poradniki postępowań w sytuacji zagrożeń

Ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożeń

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

  • Przygotuj dom/mieszkanie na zagrożenia charakterystyczne dla obszaru w którym mieszkasz.
  • Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń.
  • Przygotuj latarki wraz z zapasem baterii oraz świece z zapałkami.
  • Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.

Postępowanie w czasie zagrożenia

  • Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źródłem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.
  • Postępuj zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku oraz innych tego typu opracowaniach/ulotkach.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia

  • Zorientuj się, czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy – pamiętaj o swoich sąsiadach, zwłaszcza o małych dzieciach, osobach starszych i niepełnosprawnych.
  • W razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym.
  • Jeżeli byłeś ubezpieczony od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonaj zdjęcia zniszczeń mienia oraz powiadom ubezpieczyciela.

 

Skip to content