Poradniki postępowań w sytuacji zagrożeń

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Nowa publikacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ma za zadanie przygotować mieszkańców Polski do postępowania w sytuacji kryzysowej.

„Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” udostępniony 5 kwietnia na rządowym portalu GOV.pl zawiera zbiór zaleceń, które mogą być przydatne na co dzień (np. w sytuacji dłuższego braku dostaw energii elektrycznej czy podczas udzielania pomocy ofiarom wypadku), jak też w sytuacjach takich, jak chemiczne skażenie terenu, bądź konieczność ewakuacji z danego terenu. Inne zalecenia, zawarte w 36-stronicowym poradniku odnoszą się do tego, jak chronić się przed dezinformacją, jak nie ulec panice, jak się zachować podczas alarmu, co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe.

Bardzo ważną częścią poradnika są informacje o plecaku ewakuacyjnym i o tym, co powinno wchodzić w jego skład.

Dotychczasowe poradniki odnosiły się do takich zdarzeń, jak np. powodzie, silne wichury, bezpieczeństwo w zimie. Trwająca od kilku tygodni wojna za naszą wschodnią granicą skłoniły RCB do przygotowania zaleceń przydatnych także na czas wojny bądź zagrożeń związanych z atakiem bronią masowego rażenia.

POBIERZ


Ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożeń

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

  • Przygotuj dom/mieszkanie na zagrożenia charakterystyczne dla obszaru w którym mieszkasz.
  • Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń.
  • Przygotuj latarki wraz z zapasem baterii oraz świece z zapałkami.
  • Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.

Postępowanie w czasie zagrożenia

  • Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źródłem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.
  • Postępuj zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku oraz innych tego typu opracowaniach/ulotkach.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia

  • Zorientuj się, czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy – pamiętaj o swoich sąsiadach, zwłaszcza o małych dzieciach, osobach starszych i niepełnosprawnych.
  • W razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym.
  • Jeżeli byłeś ubezpieczony od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonaj zdjęcia zniszczeń mienia oraz powiadom ubezpieczyciela.

 

Skip to content