Aktualności GOPS

Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Spytkowice informuje, że Firma F.U EUROBRUK Andrzej Majchrowicz, 34-745 Spytkowice 41, telefon: 18 268 74 10 prowadzi sprzedaż  paliwa stałego (węgla)  w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę od dnia 28.12.2022r. w cenie 1 950,00 zł za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węgla). Czytaj dalej »

ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie w 2023r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”

GOPS-271-1/22                                                                                                                                                                                                                                               Spytkowice, 09.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-745 Spytkowice 26
tel. (fax.) 18 268 85 82, e-mail gops@spytkowice.pl Czytaj dalej »

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia – dotyczy zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy będzie prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy.

Czytaj dalej »

Godziny otwarcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dział świadczeń rodzinnych  przyjmuje wnioski, w tym wnioski o dodatek osłonowy i dodatek węglowy w godzinach 8.00-15.45

Środa jest dniem wewnętrznym – dział świadczeń rodzinnych nie przyjmuje w ten dzień wniosków, w tym wniosków o dodatek osłonowy i dodatek węglowy.

Programy PEFRON dla osób niepełnosprawnych

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Czytaj dalej »

Ruszyła rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego “Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego w Piekielniku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu LGD pod adresem:

Rokiciny Podhalańskie 14 A, 34-721 Raba Wyżna

od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00 Czytaj dalej »

Bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2022r.

Ważne linki:

Baza instytucji przemoc 2022 rok

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r

Wykaz placówek tymczasowego schronienia-2022

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022 r

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2022 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2022 r

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2022 r

„Opaska bezpieczeństwa” dla seniorów z Gminy Spytkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Gminy Spytkowice w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie, nasze dane kontaktowe: tel. 182688486,
e-mail:
gops@spytkowice.pl .

Adresatami programuseniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Czytaj dalej »

Skip to content