Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: mgr Mariusz Jagódka

Z-ca Kierownika : mgr inż Tomasz Sutor

Dane kontaktowe:
34-745 Spytkowice 26
Tel (18) 26 88 402 lub (18) 26 88 370 wew. 40

e-mail: usc@spytkowice.pl

Godziny pracy USC:
Poniedziałek – Piątek: 7.45 – 15.45

Po zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego istnieje możliwość odbioru odpisu aktu stanu cywilnego w każdym USC na terenie całej Polski bez względu na miejsce zdarzenia. Osoby np urodzone w Rabce-Zdrój, Rabie Wyżnej, w Suchej Beskidzkiej itd. mogą odebrać swój akt w Spytkowicach.

W celu spisania zapewnienia i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie do ślubu konkordatowego) należy dostarczyć do USC dane osobowe narzeczonych w celu zlecenia migracji aktów urodzenia które może trwać do 10 dni.

Zmianie ulega również data ważności zaświadczenie do ślubu konkordatowego z  3 miesięcy do 6 miesięcy.

 

Rachunek bankowy do opłaty skarbowej:

79 8815 0002 0000 0000 9364 0001

w tytule przelewu należy podać: Opłata skarbowa za odpis skrócony/zupełny* aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu* Imię i Nazwisko, nr aktu lub data urodzenia/małżeństwa/zgonu*

* odpowiednie podać

Podanie należy przesłać z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content