Aktualności

Przedsiębiorco! Pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór śmieci !!!

PRZYPOMINAMY! PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAWRZEĆ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,lecz powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Obowiązek ten również dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne (firmy budowlane, lokale/punkty handlowe, lokali gastronomicznych, obiekty …

Czytaj dalej »

Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników!

Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników!  Wójt Gminy informuje mieszkańców, iż Gmina Spytkowice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000,00 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w kompostowniki ze środków własnych Gmina dołoży 16 759,65zł.   W związku z otrzymaniem dofinansowania, Urząd Gminy Spytkowice będzie prowadził nabór wniosków od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników, w terminie od 01.06.2024r. …

Czytaj dalej »

INFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, że w związku z otwarciem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kosze na odpady segregowane, które znajdowały się na dolnym parkingu przy Urzędzie Gminy, zostały przewiezione na PSZOK. Tym samym od dnia 17.05.2024r nie ma możliwości wyrzucenia odpadów przy Urzędzie Gminy.  Odpady sortowane  (szkło, papier i tworzywa sztuczne) można wystawiać co dwa tygodnie podczas odbioru wg. harmonogramu lub dowozić …

Czytaj dalej »

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Szanowni Mieszkańcy, Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), informuję o przystąpieniu do opracowania …

Czytaj dalej »

Wyjazd do Auschwitz klas VII i VIII szkół podstawowych w Spytkowicach.

  Wśród ogromu nieszczęścia i ludzkiego bólu nawet aparaty fotograficzne w bezruch zastygają. Dla uczniów klas VII i VIII Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach im 12 Pułku Piechoty, Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3, dzień 8 maja 2024 r. był dniem szczególnych osobistych doświadczeń edukacyjnych. Wyjazd do Auschwitz-Birkenau był wyjazdową lekcją, mającą charakter …

Czytaj dalej »

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 Maja w naszej Gminie odbyły się obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe rozpoczęto pożegnaniem uczestników peletonu zorganizowanego przez  Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice, który wyruszył spod remizy OSP w Spytkowicach na trasę, pokonując 115 kilometrów. Wszyscy zebrani w uroczystym przemarszem dotarli do kościoła parafialnego gdzie odbyła się Msza Święta  celebrowana przez księdza proboszcza …

Czytaj dalej »

Pierwsza sesja Rady Gminy Spytkowice kadencji 2024-2029. Zaprzysiężenie wójta Bartosza Leksandra i wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

W Kościele Parafialnym 7 maja 2024 roku odbyła się Msza Święta w intencji nowych władz gminy. Następnie w Gminnym Centrum Kultury miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Spytkowice kadencji 2024 – 2029. W jej trakcie radni odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór, zostali zaprzysiężeni, tak samo z wójtem Bartoszem Leksandrem. Wybrano też przewodniczącego Rady Gminy, którym został Stanisław …

Czytaj dalej »
Skip to content