Plany łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 20234 o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021r, w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienione Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022

 
Terminarz Polowań Zbiorowych
Koło Łowieckie „Bór”
Koło Łowieckie ” Knieja”
Koło Łowieckie „Jeleń”
Koło Łowieckie „Ponowa”
 
Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2023/2024 Obwodu Łowieckiego nr 120

Zarząd Koła łowieckiego ” BÓR” informuje, że w dniu 25.02.2023r zaplanowane jest polowanie zbiorowe na drapieżniki na terenie obwodu nr 191 w rejonie Nadleśnictwo Nowy Targ, Gmina Spytkowice.

Kalendarz polowań zbiorowych BÓR

UWAGA!!! UWAGA!!!

Zarząd Koła łowieckiego „BÓR” w Spytkowicach informuje, że w dniu 26.02.2022r zaplanowano polowanie zbiorowe na drapiezniki na terenie obwodu nr. 208 w rejonie Nadleśnictwo Nowy Targ Gmina Spytkwoice.

Polowania zbiorowe

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Bór” w Spytkowicach przesyła plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Spytkowice w sezonie łowieckim 2021/2022 .

Dn.06.11.2021 godz.8.00-16.00 miejsce od leśniczówki „Beskid” w kierunku Dudowego Potoka.

Dn.21.11.2021 godz.8.00-16.00 miejsce od Raby w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.28.11.2021 godz.8.00-16.00 miejsce Banasiowe w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.19.12.2021 godz.8.00-16.00 miejsce Sulowskie w kierunku Boru.

Dn.02.01.2022 godz.8.00-16.00 miejsce od Formozy w kierunku leśniczówki „Beskid”

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną planowane polowania mogą zostać odwołane. Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” za Zarząd sekretarz Wojciech Konig.

Skip to content