Zaproszenia do składania ofert

Spis treści

Rok szkolny 2022/2023:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opieką z terenu Gminy Spytkowice do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dziecka” w Naprawie” – w okresie od 01.10.2022 r. do 31.08.2023 r.

Zaproszenie, propozycja cenowa, umowa

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Spytkowice do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu” – rok szkolny 2022/2023

  Zaproszenie, propozycja cenowa, umowa

 

Rok szkolny 2021/2022:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Spytkowice do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu”

Zaproszenie (skan)

zaproszenie do składania ofert

Skip to content