Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Spytkowice do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu”

Zaproszenie (skan)

zaproszenie do składania ofert

Skip to content