Koło Łowieckie ,,Bór”

Historia powstania Koła Łowieckiego ,,Bór” w Spytkowicach jest nierozerwalnie związana z przedwojenną i powojenną historią łowiectwa na Podhalu.
 Działalność Koła Łowieckiego ,,Bór” w Spytkowicach zaznacza się w okresie międzywojennym, były to spółki łowieckie działające na podstawie umowy dzierżawnej pomiędzy gminą a powiatem.

Członkami spółek byli: Andrzej Żądło, Piotr Siepak, Franciszek Zamarło-Wojtasiak a tuż przed wojną ksiądz Bronisław Wołoch. Dzierżawienie terenu odbywało się poprzez licytację. Koszty dzierżawy na ówczesne czasy były bardzo wysokie. Sięgały one wartość dwóch krów, dlatego też myśliwi spytkowiccy rekrutujący się wyłącznie z chłopów nie mogli sobie pozwolić na tak wysokie opłaty i łączyli się w spółki łowieckie. Dzierżawiono tylko lasy i pola chłopskie, pozostałe obszary leśne należące do księcia Habsburga opolowywane były przez administrację właścicieli, zaś resztki należące do parafii, czyli tak zwane księże dzierżawił aptekarz z Rabki.

Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na tereny Spytkowic okupant zażądał oddania broni do 24 godzin, za nie wykonanie rozkazu groziła kara śmierci. Pomimo tak surowej kary, kilku myśliwych broń zatrzymało, by w późniejszym czasie przekazać ją partyzantom. Okres okupacji to okres ciężkich zmagań ze strachem w walce o przetrwanie.

28.01.1945 to data wyzwolenia Spytkowic. Budzi się żyłka myśliwska wśród tych, którzy przeżyli. Duszą działalności łowieckiej w tych latach był miejscowy katecheta ksiądz Bronisław Wołoch: wspaniały człowiek, miłośnik przyrody, nauczyciel dzieci, przyjaciel ludzi, życzliwy wszystkim. Swym autorytetem wywierał nieodparty wpływ na życie publiczne. To on ksiądz Bronisław Wołoch jako pierwszy w Spytkowicach skupił wokół siebie chętnych, którzy wraz z nim kontynuowali działalność myśliwską. Byli to: leśniczy Rudolf Koniorczyk, leśniczy Kazimierz Grzesiak, Jan Kulka, Jan Siepak, Władysław Krupa i Franciszek Sutor.

W 1949 roku zarejestrowano Koło Łowieckie w Spytkowicach, a prezesem został ksiądz Bronisław Wołoch, który równocześnie sprawował funkcję skarbnika, a sekretarzem był Jan Siepak. Obszar dzierżawy liczył 19 tys. hektarów. Dzielił się na trzy obwody: numery 173, 197 i 198, w skład których wchodziły Spytkowice, Sidzina, Mała Sidzinka, Toporzysko, Bystra, część Osielca, Skomielna, Naprawa, Zawoja, Skawa, Raba Wyżna, Odrowąż, Załuczne, Piekielnik, część Jabłonki i Podwilk. Czynsz dzierżawny tego areału wynosił według zachowanych dowodów wpłat z 1957 r. od 1959 zł do 2435 zł. Wpłacano na konto wojewódzkiej rady narodowej w Krakowie, zaś powiatowa rada narodowa w Suchej, do którego to powiatu Spytkowice przynależały, zażądała kwoty w wysokości 692 zł , ponadto koło płaciło również składki członkowskie do PZŁ i tak w 1959 r. lista składek członkowskich obejmuje 18 członków. Wpłacono 4914 zł. Koło stale poszerzało swe kręgi.

W 1960 r. Koło Łowieckie „Bór” liczyło ponad dwudziestu członków. W trosce o lepszą gospodarkę łowiecką w latach 60-tych koło zrzeka się części obwodu łowieckiego na rzecz nowo powstałego koła z terenu Rabki i Skawy wraz z podziałem terenu nastąpił podział majątku. W tym też okresie część obwodu przekazano powiatowej radzie łowieckiej w Nowym Targu. Niektórzy myśliwi odeszli, zmieniając przynależność do innych kół.

Historia koła to wspaniali działacze, którzy zapisali się w działalności łowieckiej organizacji. Las i Łowiectwo związało ludzi wielu grup społecznych; byli księża, leśnicy, rolnicy, nauczyciele, lekarze, aptekarze, administratorzy, geodeci, milicjanci, budowlańcy i handlowcy.

Wymownym przykładem dobrej atmosfery jest fakt, że przez kilkadziesiąt lat utrzymywali z kołem stały kontakt koledzy myśliwi, których los rzucił poza granice kraju do Stanów Zjednoczonych – kolega Kazimierz Murzański czy Austrii – kolega Jurek Głowaczewski.

Koło Łowieckie ,,Bór” bo taką nazwę przybrało 13 kwietnia 1969 roku, skupia obecnie 32 członów w tym 20 selekcjonerów.

Od powstania koła w 1949 roku prezesami Koła byli Kolejno: KS. Bronisław Wołoch, Franciszek Sutor, Jan Siepak, Józef Rubiś, Andrzej Żądło, Józef Oskwarek.

Obecny zarząd koła stanowią koledzy: Prezes Józef Oskwarek, łowczy Jan Kawula, Skarbnik Grzegorz Szyszka i sekretarz Andrzej Żądło.

Gospodarka koła obejmuje jeden obwód, który wynosi 5200 ha. Ponadto pozyskuje rocznie średnio 10 sztuk Jeleniowatych, około 70 sztuk saren, 20 dzików oraz zwierzynę drobną w tym zające i bażanty.

Prowadzi się intensywny odstrzał lisów około 100 szt. rocznie.

Koło Prowadzi również intensywną walkę z chorobą ASF w ramach Bioasekuracji.

Koło posiada również dwa domki myśliwskie na terenie Nadleśnictwa Myślenice oraz Nowy Targ, jak również własną wiatę myśliwską z grilem na organizowanie imprez okolicznościowych oraz w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Koło prowadzi Kronikę Koła. Wszyscy członkowie koła posiadają kompletne umundurowanie.

Myśliwi z Koła ufundowali i utrzymują do chwili obecnej dwie kapliczki św. Huberta wykonane w drewnie i kamieniu. Utrzymywana jest ścisła więź ze szkołami na terenie obwodu, gdzie koło corocznie prowadzi prelekcje, gdzie w trakcie corocznych spotkań propaguje się idee łowiectwa połączone z konkursem wiedzy o łowiectwie.

W ramach współpracy z samorządami oraz Nadleśnictwami Nowy Targ i Myślenice koło wystawia poczet sztandarowy na rocznicę Odzyskania niepodległości, obchody Jubileuszowe oraz udostępnia swoje obiekty tak Lasom Państwowym jak i Samorządom na organizowanie imprez okolicznościowych.

Koło organizowało uroczystości z okazji 35-lecia, 40-lecia koła oraz 50- lecia koła na którym to ufundowano i nadano Kołu Sztandar, którym szczyci się do chwili obecnej.

Uroczystości te połączone były ze wspaniałymi wystawami łowieckim. Trofea i dokumenty myśliwskie Naszego Koła zachwycały i wzbudzały podziw wszystkich zwiedzających , a nam myśliwym przynosiły satysfakcję.

W dniu dzisiejszym świętujemy kolejny Jubileusz 70-lecie Koła Łowieckiego ,, BÓR” w Spytkowicach, który mam nadzieję również wpisze się w bogatą historię Naszego Koła.

Skip to content