Ochotnicza Straż Pożarna

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach przypada na rok 1912. W tym czasie jednostka wyposażona została w konny wóz strażacki, na którym zamontowano ręczną pompę oraz węże, co pozwoliło na systematyczne dostarczanie wody w obręb pożaru. 

W latach trzydziestych XX wieku wybudowano murowaną remizę strażacką, którą poświęcono i oddano do użytku 4 sierpnia 1935 roku. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii  ks. Murzański. Występ artystyczny przygotowała Pani Aleksandra Murzańska. 

W 1943 roku zakupiono motopompę, do której przystosowano wóz konny, by ją przewozić i jednocześnie zwiększyć skuteczność działania.

Ważnym wydarzeniem, trwale zapisanym na kartach historii OSP Spytkowic było uroczyste poświęcenie sztandaru w 1965 roku, zakupionego przez strażaków  i mieszkańców naszej miejscowości, a który reprezentuje jednostkę po dzień dzisiejszy.

W latach sześćdziesiątych jednostka została wyposażona w samochód Dodge, a w latach późniejszych zakupiono samochód Star 20, następnie Star 25 oraz samochód Żuk, który służył jednostce do 1999 roku.

W 1992 roku zarząd rozpoczął rozbudowę remizy, która ponownie zaczęła funkcjonować w grudniu, po trzech latach remontu.

W 1999 roku zakupiono nowy samochód bojowy typu Jelcz 014, który został poświęcony i oddany do użytku 2 maja 1999 roku. 

W 2005 roku zakupiono lekki samochód pożarniczy typu Ford 350M, który został oddany do użytku 8 maja 2005 roku. 

OSP Spytkowice prowadzi również Orkiestrę Dętą, której początek działalności datuje się na lata po pierwszej wojnie światowej. 

Obecnie jednostka liczy 86 członków, w tym 23 osoby to członkowie Orkiestry Dętej.

Głównym zadaniem jednostki jest zabezpieczenie miejscowej ludności przed skutkami pożarów jak i innych zdarzeń losowych.

Zarówno członkowie OSP Spytkowice, jak i Orkiestry Dętej biorą udział w uroczystościach kościelnych, a także świeckich. Stanowisko Naczelnika OSP Spytkowice pełnili kolejno Kowalczyk Władysław, Banaś Józef, Kracik Antoni, Bachorczyk Jan, Rzeszótko Andrzej, Żądło Andrzej, Kowalczyk Jan. Funkcję Prezesa OSP sprawowali Szybowski Jan, Kowalczyk Władysław, Wierzba Tadeusz, Mach Tadeusz. W maju 2021 roku nastąpiły zmiany w zarządzie, tym samym Prezesem został Franciszek Możdżeń, a Naczelnikiem Wojciech Kracik.

 

Poniżej statystyka ostatnich lat działań ratowniczych naszej jednostki:

Lata Ogółem wyjazdy W tym pożary Zdarzenia drogowe i zdarzenia losowe
2006 21 12 9
2007 18 7 11
2008 32 18 14
2009 21 14 7
2010 25 15 10
2011 27 20 7
2012 21 6 15
2013 25 10 15
2014 30 6 24
2015 36 24 12
2016 22 12 10
2017 44 18 26
2018 32 13 19
2019 38 22 16

 

Skip to content