Wodociąg i kanalizacja

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13.05.2022r. do 12.05.2023r.
obowiązywania taryf dla Odbiorców usług z Gminy Spytkowice:

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4,03 zł/ m3
Grupa 2 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,76 zł/ m3
Grupa 3 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,47 zł/ m3

 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 13.05.2022r. do 12.05.2023r,
obowiązywania  taryf dla Odbiorców usług z Gminy Spytkowice:

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
       
Grupa 1 cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,75 m3

 

1) Grupa 1 – obejmująca dostawców ścieków powstających w gospodarstwach domowych;

2) Grupa 2 – obejmująca dostawę ścieków z myjni samochodowych- ścieki przemysłowe.

2) Grupa 3 – obejmująca dostawców ścieków powstających na nieruchomościach na których jest prowadzona działalność w sferze użyteczności publicznej.

 

Poniżej formularz oświadczenia o chęci otrzymywania faktur drogą mailową do złożenia na dzienniku podawczym Urzędu:

 

 

oswiadczenie checi wystawiana faktur droga elektroniczna

 

odwołanie oswiadczenia o checi wystawiana faktur droga elektroniczna

Skip to content