Skład Rady Gminy Spytkowice – kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
Józef Kościelniak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
Jan Stachura

Kazimierz Blańda
Elżbieta Brynkus
Wiesław Czerniawski
Józef Kościelniak
Paweł Lenart
Andrzej Łukaszka
Franciszek Murzański
Marta Pawlik
Stanisław Sopata
Jan Stachura
Kazimiera Sutor
Robert Trybuła
Andrzej Trzop
Lucyna Trzop
Henryk Węglarczyk

Składy komisji:

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Wiesław Czerniawski
Elżbieta Brynkus
Robert Trybuł

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Przewodnicząca: Elżbieta Brynkus
Kazimierz Blańda
Andrzej Łukaszka
Franciszek Murzański
Kazimiera Sutor

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przewodnicząca: Kazimiera Sutor
Kazimierz Blańda
Stanisław Sopata
Jan Stachura
Andrzej Trzop

Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej
Przewodniczący: Andrzej Trzop
Andrzej Łukaszka
Marta Pawlik
Jan Stachura
Lucyna Trzop

Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego
Przewodniczący: Henryk Węglarczyk
Paweł Lenart
Franciszek Murzański
Stanisław Sopata
Lucyna Trzop

Skip to content