Ogłoszenia GOPS

„Opaski bezpieczeństwa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 informuje, że mieszkańcy Gminy Spytkowice mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia opasek bezpieczeństwa, nasze dane kontaktowe: tel. 182688486, 182688582, e-mail: gops@spytkowice.pl . Czytaj dalej »

Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach – na stanowisku „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego Czytaj dalej »

Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Spytkowice informuje, że Firma F.U EUROBRUK Andrzej Majchrowicz, 34-745 Spytkowice 41, telefon: 18 268 74 10 prowadzi sprzedaż  paliwa stałego (węgla)  w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę od dnia 28.12.2022r. w cenie 1 950,00 zł za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węgla). Czytaj dalej »

ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie w 2023r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”

GOPS-271-1/22                                                                                                                                                                                                                                               Spytkowice, 09.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-745 Spytkowice 26
tel. (fax.) 18 268 85 82, e-mail gops@spytkowice.pl Czytaj dalej »

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia – dotyczy zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy będzie prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy.

Czytaj dalej »

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel (groszek, orzech)

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Spytkowice informuje mieszkańców o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel (groszek, orzech). Zgłoszenia są przyjmowane do 28 października 2022 roku. Czytaj dalej »

Skip to content