Ogłoszenia GOPS

Dodatek osłonowy – wnioski

31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 759) wprowadzając kontynuację wypłat dodatku osłonowego, a od 19 stycznia 2024 r. rozporządzenie określające wzór wniosku. Czytaj dalej »

Webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej »

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że prowadzi  nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra. Czytaj dalej »

Skip to content