Bezdomne zwierzęta, oraz informacje i wnioski dotyczące zwierząt domowych

ADOPTOWANA /SUCZKA W DNIU 19.02.2024r ZOSTAŁA ADOPTOWANA 🙂

Przedstawiamy Państwu suczkę znalezioną w naszej miejscowości i przekazaną przez policję do Schroniska w Nowym Targu w dniu 7 stycznia tego roku. Jest to mała, czarna, gładka suczka, w wieku 8 miesięcy, ma lekko białe końcówki łap i lubię zabawę, szuka kogoś, kto obdarzy ją odrobiną uczucia i podaruje mały kąt. A może ktoś właśnie jej szuka i tęskni  

 
 
 
 
Zachęcamy Państwa do adopcji piesków przebywających w Nowotarskim Schronisku
Kontakt:
schronisko.nowytarg@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pieski.nowytarg.pl%2F&h=AT2zdrjWmSNB0y9921t6jET9D4vWWaNzKBUmHFCmb9N7SGWVKBBLKczJ_An6haFW7GegkdlwP5fHqKIvcV3lxXBB4_Upyrju6DtjDhhOTjhs5C0DRwhjgbScdXRw6IQvs40A2ULy546mfnwOxjwClQ
 
 
 
 
    Szanowni Państwo
 W nowotarskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt wiele czworonogów czeka na dom: małe, duże, młodsze i te starsze – wszystkie wspaniałe, a ich marzeniem jest mieć nowego właściciela, kogoś z kim pójdą na spacer, kto się nimi zaopiekuje i pobawi, kogoś, kto się nad nimi pochyli i pogłaska. Zapewni bezpieczeństwo. Może właśnie na Ciebie czekają?
ZAPRASZAMY od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 15.00.
Prosimy również o odwiedzenie strony internetowej oraz udostepnianie!!!
https://www.facebook.com/schronisko.nowytarg/
http://pieski.nowytarg.pl/

ZNALEZIONO PSA  !!!

W dniu 22.09.2021r (środa) w rejonie górnych Spytkowic znaleziono psa rasy : mieszaniec.

Właściciela lub osoby chętne do adopcji prosimy o kontakt

nr tel. 18 26 88 370 wew. 48

Istnieje możliwość, iż pies przybłąkał się z Podwilka, dlatego bardzo prosimy o udostepnienie wiadomości!!!

Zwierzęta przeznaczone do adopcji

Wójt Gminy Spytkowice zachęca wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt, które obecnie przebywają w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101.

W obecnej chwili Gmina Spytkowie nie posiada żadnego psa w schronisku, niemniej jednak  jest wiele innych psiaków które czekają na nowy dom. Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej schroniska chttp://www.pieski.nowytarg.pl/.

Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane.

Dodatkowych informacji dotyczących adopcji czworonogów można uzyskać na stronie internetowej http://www.pieski.nowytarg.pl/,  oraz pod numerem  tel. 18 44-88-433 lub kontaktując się z pracownikiem Urzędu gminy w Spytkowicach pod numerem      tel.182688370wew.48.

INFORMACJE DOTYCZACE RAS PSÓW UZNANYCH ZA AGRESYWNE

W rozporządzeniu dotyczącym rasy psów agresywnych wymieniono 11 ras, których przedstawicieli można mieć i hodować wyłącznie za specjalnym pozwoleniem, w myśl zarządzenia agresywne są tylko psy rasowe o udokumentowanym pochodzeniu. Zgodnie również z ustawa o ochronie zwierząt (t.j Dz.U z 2022 poz.572)   Art.  10.  Hodowla i utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne powinno odbywać się poprzez:

 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
 2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Do niebezpiecznych ras psów W Polsce zalicza się:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (perro de presa mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. dog kanaryjski (perro de presa canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Trzeba pamiętać, że prowadzenie hodowli lub trzymanie rasy psów agresywnych bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie, podlegające karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.

informacja na temat ras psów agresywnych

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ (PDF)

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ (word)

Skip to content