Kontakt

Dane teleadresowe
Adres: 34-745 Spytkowice 26
Tel.: (18) 26 88 370, fax. (18) 26 88 961
Email: urzad@spytkowice.pl

Telefon (18) 26 88 370  

  Pokój Telefon wewnętrzny
Sekretariat

1

22

Sekretarz Gminy

2

21

Skarbnik Gminy

4

24

Promocja Gminy

Kultura i Sport

5

26

Informatyk

6

20

Ewidencja działalności gospodarczej.

Zarządzanie kryzysowe

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

7

23

Ochrona Środowiska

Gospodarka odpadami

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

8

 

48

32

Inwestycje

Utrzymanie dróg gminnych

9

36

41

Geodezja

Budownictwo

10

31

31

Księgowość

11

33

Przewodniczący Rady Gminy

Windykacja należności podatkowych

Radca Prawny

13

29

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Księgowość

15

27

30

Kasa

16

39

Urząd Stanu Cywilnego  

40

Zespół Ekonom.- Admin. Szkół   35 i 28Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek – Piątek: 7:45 – 15:45

Radca prawny:
Poniedziałek lub Środa: 9:00 – 13:00
(kontakt  telefoniczny i umówienie terminu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Tel. 18 26 88 486

Wydawanie worków na odpady komunalne:
Środa: 8:00-13:00 i Czwartek: 10:00 – 15:00

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek – Piątek: 7:45 – 14:00

Konta bankowe Urzędu:

Konto 79 8815 0002 0000 0000 9364 0001
Służy do wpłat: podatków, opłaty skarbowej, opłat za odprowadzanie ścieków na oczyszczalnie, oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Konto 89 8815 0002 0000 0000 9364 0015
Służy do wpłaty opłaty administracyjnej za udostępnienie informacji o osobie z biura ewidencji ludności

Skip to content