„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez Gminę Spytkowice, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego obejmującego zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo

 

Nazwa placówki Całkowity koszt zakupu Kwota dotacji Kwota wkładu własnego
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach – oddział przedszkolny 1 875,00 zł 1 500,00 zł 375,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach 5 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach – oddział przedszkolny 1 875,00 zł 1 500,00 zł 375,00 zł

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Sesja Rady Gminy Spytkowice – 5 października 2023r.

                Mieszkańcy Gminy Spytkowice ZAPROSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza na LI zwyczajną sesję Rady Gminy …

Skip to content