Odpady komunalne -odbiór

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z informacją jaka otrzymaliśmy od firmy odbierającej odpady komunalne w naszej miejscowości z gospodarstw domowych zamieszkałych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wystawianie worków z odpadami do godziny 7.00 rano. Według informacji wiele gospodarstw domowych wystawia odpady w ostatniej chwili, gdy zobaczy nadjeżdżający samochód, kierowcy Firmy wywozowej często musza wracać po dwa razy. Od sierpnia, jeżeli odpady nie zostaną wystawione do godziny 7.00 nie zostaną odebrane, dlatego też prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby. Droga przejazdu samochodów jest monitorowana systemem GPS lokalizacji z zapisem, dlatego też od miesiąca sierpnia firma będzie sprawdzać przebieg trasy samochodu w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji, że odpady nie zostały odebrane w dniu odbioru. Przypominamy również o kodach kreskowych nalepianych na worki z odpadami, według informacji coraz częściej worki z odpadami nie posiadają kodu kreskowego.  Monitorując również tonaż odpadów komunalnych z I półrocza, oraz informacji, zdjęć jak również zaczytanych kodów kreskowych od firmy wywozowej, wiele gospodarstw domowych wystawia jedynie lub w większości worki z odpadami niesegregowanymi, czyli worki czarne. Bardzo prosimy o weryfikacje i segregację odpadów, aby utrzymać poziom segregacji podobny jak w zeszłym roku który był prawie 50/50%, ponieważ biorąc dane z zeszłego roku a obecne tonaż odpadów niesegregowanych zaczyna niepokojąco wzrastać. Jeżeli sytuacja się utrzyma do takich gospodarstw domowych zostanie wysłana informacja o złożenie wyjaśnień i naliczenie opłaty podwyższonej. Prosimy także nie wyrzucać folii z beli do czarnych worków, gdyż otrzymaliśmy taka informacje, że czarne worki posiadają folię z sianokiszonki. Folia jest odpadem rolniczym i powinna zostać zagospodarowana przez rolnika. Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić razem z odpadami komunalnymi a następnie przekazywać na wysypisko. Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie, prosimy o tym pamiętać.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content