WYBORY SOŁTYSA WSI SPYTKOWICE 2023 (aktualizacja 20-12-2022)

W sołectwie Spytkowice nie zarejestrowano listy kandydatów na sołtysa. (termin zgłoszeń upłynął w dniu 20.12.2022 godz. 12:00).
Wybór sołtysa zostanie dokonany zgodnie z §28 ust. 3 Statutu Sołectwa Spytkowice.
Wybory na sołtysa w dniu 15 stycznia 2023 roku nie zostaną przeprowadzone.

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice nr 76/2022 z dnia 28.10.2022r. zostały zarządzone wybory na sołtysa w Gminie Spytkowice oraz ogłoszony kalendarz wyborczy:
Zarządzenie 76-2022

Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie ustalenia wzorów: zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata, wzór pieczęci oraz zaświadczenie zgłoszenia kandydata:
Zarządzenie 77-2022

Obwieszczenie z dn. 02.11.2022r:
Obwieszczenie z dn. 02 listopada 2022

Uchwała Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. Wyborów Sołeckich:
Uchwała nr XLI/218/22

Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie: ustalenia wytycznych dla Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysa zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 roku.
Zarządzenie 82-2022

Zarządzenie 83/2022 w sprawie:  ustalenia regulaminu pracy komisji.
Zarządzenie 83-2022

Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie: ustalenia wzoru kart do głosowania oraz ich kolorystyki w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 roku.
Zarządzenie 84-2022

Zarządzenie nr 84A/2022 w sprawie: ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej Komisji wyborczej w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 roku.
Zarządzenie 84A-2022

Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie: ustalenia wzoru protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na sołtysa oraz wzoru zestawienia wyników głosowania w obwodzie utworzonym dla wyboru sołtysa w Gminie Spytkowice.
Zarządzenie 85-2022

Obwieszczenie z dn. 12.12.2022r:
Obwieszczenie z dn. 12 grudnia 2022

Obwieszczenie z dn. 20.12.2022r:
Obwieszczenie z dn. 20 grudnia 2022

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zmarł w wieku 75 lat były Wójt Gminy Spytkowice, Pan Franciszek Sidełko.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Sidełko  byłego Wójta Gminy Spytkowice w latach 2006-2014,  a następnie Radnego …

Skip to content