Aktualności z kraju

Sporzadzenie opracowania pod nazwą ” Wykonanie wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024″

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. I pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu …

Czytaj dalej »
Skip to content