Zmarła mgr Maria Faber emerytowana długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 20 marca 2022 r. zmarła w wieku 70 lat

Pani mgr MARIA FABER

emerytowana długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach

 

            Pani mgr Maria Faber pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od dnia 1 września 1974 r. najpierw w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lipnicy Wielkiej, następnie
w Związku Harcerstwa Polskiego – Komendzie Chorągwi w Nowym Sączu jako komendant Hufca Jabłonka (od 1 lutego 1982 r.) oraz zastępca komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów w Rabce (od 1 marca 1986 r.). Od 1 września 1990 r. podjęła pracę ponownie na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce, by w końcu od 1 września 1992 r. zostać nauczycielem-dyrektorem w Szkole Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach.

            Funkcję dyrektora pełniła przez 15 lat (od roku szkolnego 1992/1993 – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach, a następnie w wyniku reformy systemu edukacji od roku szkolnego 2003/2004 – Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach).

            Z dniem 1 września 2007 r. przeszła za zasłużoną emeryturę.

            Kilkakrotnie uzyskiwała wyróżniającą ocenę pracy, wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Wójta Gminy Spytkowice, w roku 1997 otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty w Nowym Sączu.

            Wyrażamy słowa uznania i podziękowania za trud i zaangażowanie w edukację i wychowanie kolejnych pokoleń mieszkańców Gminy Spytkowice. Zapamiętamy Panią Dyrektor jako człowieka życzliwego, mądrego, ciepłego, wrażliwego, taktownego, jako osobę, która potrafiła nawiązać i utrzymać dobre kontakty ze współpracownikami, tworzyła właściwą atmosferę pracy. Będzie obecna w naszej pamięci i we wspomnieniach.

            Niech spoczywa w pokoju.

            Ostatnie pożegnanie Pani mgr Marii Faber odbędzie się 23 marca 2022 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej.

            Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia, łącząc się z nią w żalu i żałobie.

 

Wójt Gminy Spytkowice, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice,

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zmarł w wieku 75 lat były Wójt Gminy Spytkowice, Pan Franciszek Sidełko.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Sidełko  byłego Wójta Gminy Spytkowice w latach 2006-2014,  a następnie Radnego …

Skip to content