Zawiadomienie o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

Opracowywanie Studium Korytarzowego dla zadania „Budowy drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach S) w ciągu Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne”
Zawiadomienie o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

W związku z wystąpieniem w dniu 06.12.2021 incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych Sweco Polska Sp. z o.o. działając jako pełnomocnik GDDKiA w Krakowie zwróciła się o opublikowanie informacji wraz z opisem zdarzenia i podjętymi działaniami:

Treść pisma – kliknij aby odczytać

Podobny tekst

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie- ” KIERUNEK KARIERA”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęcam wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i skorzystaniem z dofinansowanych szkoleń. W ramach …

Skip to content