Zawiadomienie o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

Opracowywanie Studium Korytarzowego dla zadania „Budowy drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach S) w ciągu Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne”
Zawiadomienie o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

W związku z wystąpieniem w dniu 06.12.2021 incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych Sweco Polska Sp. z o.o. działając jako pełnomocnik GDDKiA w Krakowie zwróciła się o opublikowanie informacji wraz z opisem zdarzenia i podjętymi działaniami:

Treść pisma – kliknij aby odczytać

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content