Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,

Zarządzenie Nr 33/2022
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia  15 czerwca 2022 roku

w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie nr 33

Podobny tekst

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMiGW ostrzega – burze z gradem/2

Skip to content