Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od 26.09.2022r.w dziale świadczeń rodzinnych będą przyjmowane wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział świadczeń rodzinnych  przyjmuje wnioski, w tym wnioski o dodatek osłonowy, dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w godzinach 8.00-15.45

Środa jest dniem wewnętrznym – dział świadczeń rodzinnych nie przyjmuje w ten dzień wniosków, w tym wniosków o dodatek osłonowy, dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe
zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,
zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany
skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. poz.1974)

Do wniosku należy dołączyć klauzula inf dodatek

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content