Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – ruszył nabór na składanie wniosków.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór nr 1/2022– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej . Szczegóły w linku; http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-1-2022-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej/

Nabór nr 2/2022– Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru ). Szczegóły w linku; http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-2-2022-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych-dzialania-promocyjne-obszaru/

Nabór nr 3/2022– Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR ).  Szczegóły w linku;    http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-3-2022-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-zabytki-poddane-pracom-konserwatorskim-w-wyniku-wsparcia-w-ramach-lsr/

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content