Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – kolejne nabory na składanie wniosków dotyczących działalności gospodarczej.

Informujemy o możliwości składania kolejnych  wniosków o przyznanie pomocy przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Nabór nr 4/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa) http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/02/03/nabor-nr-4-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/

Nabór nr 5/2022- Rozwijanie działalności gospodarczej

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/02/03/nabor-nr-5-2022-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content