Ruszyła rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego “Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego w Piekielniku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu LGD pod adresem:

Rokiciny Podhalańskie 14 A, 34-721 Raba Wyżna

od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:

-FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– w biurze projektu – Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna

– na stronie internetowej LGD : http://przyjaznadolinaraby.info/ w zakładce: Placówka Wsparcia Dziennego

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie

od 18.07.2022 do 08.08.2022

w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lgd.rokiciny@interia.pl

Biuro projektu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia uczestników to Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna czynne:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH : 8:00 – 14:00

Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI – formularz zgłoszeniowy dziecka-1

Regulamin rekrutacji Placówka Wsparcia Dziennego

Link do strony:

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/rekrutacja-uczestnikow/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/placowka-wsparcia-dziennego/

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content