Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2022 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych na terenie Gminy Spytkowice.

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 20.05.2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2022 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Spytkowice.

Zarządzenie nr 272022

Podobny tekst

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMiGW ostrzega – burze z gradem/2

Skip to content