Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2022 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych na terenie Gminy Spytkowice.

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 20.05.2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2022 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Spytkowice.

Zarządzenie nr 272022

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia – dotyczy zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych …

Skip to content