Lasy Państwowe wspierają Gminę Spytkowice

W dniu 1 czerwca 2023 r. Gmina Spytkowice otrzymała z rąk Pana Edwarda Siarka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Dyrektora RDLP w Krakowie Pana Pawła Szczygieł oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ Pana Józefa Oskwarka, czek o wartości         1. 350 000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 364583 K „Do Obary” w km 0+000 m-0+0450″.

Szacowana wartość tej inwestycji wynosi 2. 684 234 zł , pozostała kwota wynikła po przetargu zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Spytkowice.

Wójt Gminy Spytkowice pragnie wyrazić wdzięczność za otrzymane środki, które zostaną przekazane na inwestycję, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

IMIGW ostrzega  – burze / 2

Skip to content