Informacja o dofinansowaniu remontu drogi gminnej „Do Sutora” ze środków państwowego funduszu celowego

Tablica informacyjna, droga do Sutora

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej „Do Sutora”
364684K w km od 0+000 do km 0+288
w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice
Dofinansowanie: 74.354,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 135.037,76 zł

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content