Wsparcie działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice – Zarządzenie Wójta

Zarządzenie nr 34/2022

Wójta Gminy Spytkowice

z dnia 21.06.2022 roku.

 

       w sprawie: wspierania działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice.

Na podstawie Art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ),                 Wójt Gminy Spytkowice zarządza, co następuje:

  • 1.

Udziela się wsparcia dla organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice jako realizację zadań w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana poprzez wspieranie działalności zespołów regionalnych i orkiestr, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wspieranie organizacji działających w w/w sferze  w 2022 roku:

 

  1. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach  – 7.000 zł
  2. Dla Stowarzyszenia Gospodynie ze Spytkowic – 4.500 zł
  3. Dla Stowarzyszenia Historii Spytkowic – 4.500 zł
  4. Dla Oddziału Związku Podhalan w Spytkowicach – 4.000 zł

 

  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie 34 dofinansowanie

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content