Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników!

Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników!

 Wójt Gminy informuje mieszkańców, iż Gmina Spytkowice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000,00 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w kompostowniki ze środków własnych Gmina dołoży 16 759,65zł. 

 W związku z otrzymaniem dofinansowania, Urząd Gminy Spytkowice będzie prowadził nabór wniosków od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników, w terminie od 01.06.2024r. do 30.08.2024 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacje o tym kto może ubiegać się o użyczenie kompostownika można znaleźć w Rgulaminie użyczenia kompostownikówna terenie Gminy Spytkowice:  Regulamin_kompostowniki

wniosek o użyczenie kompostownika – 1_Wniosek o użyczenie_kompostowniki

umowa użyczenia kompostownika- 2_ UMOWA UŻYCZENIA KOMPOSTOWNIKA nr

protokół – zdawczo odbiorczy – 3_Protokół zdawczo – odbiorczy – Załącznik nr 3 do Regulaminu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Spytkowice

instrukcja do  kompostowników – 4_Instrukcja i kopostowanie_kompostowniki

Szczegółowe  informacje znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Spytkowice Nr 32/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Spytkowice. 

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,a,2469574,zarzadzenie-nr-322024-z-dnia-23052024-regulamin-uzyczenia-kompostownikow.html

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

IMIGW ostrzega  – burze / 2

Skip to content