Budowa drogi dwujezdniowej DK 7 Rabka – Chyżne – spotkanie informacyjne (ONLINE)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, które odbędzie się 14.12.2021 r. o godz. 10:00.

Będzie ono dotyczyło opracowywanego Studium Korytarzowego dla „Budowy drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach S) w ciągu Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne”.

Efektem tych prac jest opracowanie 3 odrębnych wariantów przebiegu w/w drogi.

Podczas spotkania online zostanie przedstawiony raport ze spotkań informacyjnych, które odbyły się wpierw 07.09.2021 z Wójtem Gminy Spytkowice (na wniosek Wójta Gminy) oraz tydzień później (14.09.2021) z mieszkańcami wsi Spytkowice.

Link umożliwiający udział w spotkaniu online:

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content