Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ ” w Gminie Spytkowice

 

W ramach projektu organizowane są różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej:
• Poradnictwo psychologiczne
• Treningi psychologiczne
• Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej i stacjonarnej
• Poradnictwo i terapie rodzinne
• Warsztaty kompetencji komputerowych wraz z egzaminem
• Doradztwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
• Staże zawodowe

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Spytkowice, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Będzie on realizowany w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

Link do strony projektowej: http://gops-spytkowice.pl/

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content