Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, 34-745 Spytkowice 26,  w godzinach 8.00 -16.00 lub pod numerem 18 26 88 486.

 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta.
 
Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności, jednakże ponosi koszty własne związane z realizacją wyznaczonych  zadań; np. koszt zakupów, biletów, itp.

Podobny tekst

Fotorelacja i wyniki z Pucharu Szlaku Solnego- Spytkowice

    fhttp://e-zawody.pl/pobierz/640/s/640_wynikipuchar_szlaku_solnego_spytk.pdf

Skip to content