Nowy okres zasiłkowy 2022/2023 – składanie wniosków

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022r. do 31.10.2023r.) można składać w następujących formach:

  • w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2022 r.
  • w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Dział Świadczeń Rodzinnych czynny będzie dla Interesantów  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w miesiącu sierpniu godzinach 7.00 – 15.00, przerwa: 12.30 – 13.00 oraz od miesiąca września w godzinach 8.00 – 16.00, przerwa: 12.30 – 13.00

Środa – dzień wewnętrzny (w tym dniu Interesanci w sprawie świadczeń rodzinnych nie będą przyjmowani)

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku może skutkować wydłużeniem procedury wydania rozstrzygnięcia lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
    do ostatniego dnia lutego następnego roku;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 (trwający od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2022 za pośrednictwem portalu Emp@tia
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 w siedzibie GOPS w Spytkowicach

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26 88 486,

18 26 88 582  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content