„Dodatek węglowy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka od 22.08.2022r.

WNIOSEK O „DODATEK WĘGLOWY” https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy 

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną: Klauzula informacyjna_dodatek węglowy_GOPS-1

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001712/O/D20221712.pdf

Informacje o dodatku węglowym można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001692/O/D20221692.pdf

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content