Zebranie sołeckie 14 sierpnia 2022 r.

Sołtys wsi Spytkowice, Pani Władysława Faltyn zaprasza na zebranie sołeckie, które odbędzie się 14.08.2022r. o godz. 10.00, w salce parafialnej .

Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
 6. Zapoznanie uczestników z projektem funduszu sołeckiego.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie uchwały i akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
 9. Sprawozdanie sołtysa do 30.06.2022r.
 10. Wystąpienie Pana Wójta.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamkniecie obrad.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content