ZARZĄDZENIE : Wykaz nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy – słupy oświetlenia ulicznego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 344) – WÓJT G M I N Y  S P Y T K O W I C E zarządza co następuje:

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Spytkowice wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 14_2023

Zarządzenie Nr 14_2023

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

IMIGW ostrzega – burze/1

Skip to content