Przypomnienie o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i III raty podatku!

 

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Spytkowice informuje, iż 15 września 2021 r. minął  termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień oraz III raty podatku. Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat. W przypadku braku wpłat w wymaganym terminie zobowiązani będziemy wysłać upomnienie, którego koszt wynosi 11,60 zł, zwracamy się również z prośbą o terminowe wpłacanie należności.

Wpłaty można dokonać w Kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-11.30, na rachunek bankowy:

Numer rachunku 79 8815 0002 0000 0000 9364 0001.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 18 26 88 370  lub osobiście (pok. nr. 8)

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content