,,Patrioci Podhala i Orawy 2020” tematyka projektu dotyczącego tematów II wojny światowej i powojennego podziemia antykomunistycznego -podsumowanie i fotorelacja.

Patrioci Podhala i Orawy

Przyszedł czas na podsumowanie naszych działań.

Stowarzyszenie Historii Spytkowic przy wsparciu  Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej ZP ,,Błyskawica” w dniach 29  sierpnia i  08,09,10  września 2021 r.  realizowało projekt pn. ,,Patrioci Podhala i Orawy 2020” tematyka projektu oscylowała wokół tematów II wojny światowej i powojennego podziemia antykomunistycznego. W zlotach, rajdach, sztafetach i biegach  sportowych młodzież  liceum i szkół podstawowych zdobywała i ugruntowywała wiedzę historyczną. W działaniach sprawnościowych sprawdzała swą tężyznę fizyczną i mogła pochwalić  wiedzą topograficzną i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Radość i aktywność uczniów w tych żywych lekcjach historii była współmierna do trudu i pracy włożonej przez organizatorów w organizację tych przedsięwzięć.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ, WSPARCIE I POMOC.

Nauczycielom i uczniom Szkół Podstawowych i Liceum.

Panu Ministrowi Rolnictwa – Edwardowi Siarce.

Wojsku – 4  Warmińsko – Mazurskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga.

Władzą wojewódzkiego – przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego – Panu  Marcinowi Tatarze.

Władzą Powiatowym w Nowym Targu –Staroście  Panu Krzysztofowi Faberowi i Pani Katarzynie Jurkowskiej.

Wójtowi Gminy Szaflary –  Panu Rafałowi Szkaradzińskiemu.

Wójtowi Gminy Jordanów Panu –  Arturowi Kudzia.

Wójtowi Gminy Spytkowice –  Panu Ryszardowi Papankowi .

Przewodniczącemu Rady Gmin –  Panu Józefowi Kościelniakowi.

Sekretarz Gminy –  Pani Grażynie Wojdyła. 

Panu dr –  Józefowi Brynkusowi.

Panu – Michałowi Cielebonowi.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.

                              Stowarzyszenie Historii Spytkowic.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content