Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorca posiadający ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu obowiązany jest co roku do składania oświadczenia o wartości jego sprzedaży.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Spytkowicach  do 31 stycznia 2021 roku wraz  z dowodem wniesienia opłaty. Plik do pobrania oświadczenia znajduje się tutaj: Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2020

 

Dodaj komentarz

Skip to content