Mała Retencja

Zarząd Województwa Małopolskiego corocznie przeznacza środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.


Wnioski o udzielenie dofinansowania budowy i renowacji zbiorników małej retencji można składać od 1 stycznia do 28 lutego w danym roku kalendarzowym. Maksymalny udział dofinansowania przez województwo wynosi 80 % kosztów zadania,
a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 000 zł. Szczegóły w ulotce poniżej:

Dodaj komentarz

Skip to content