IV nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd

15 kwietnia 2022 r. ruszył kolejny, czwarty już nabór wniosków w programie Mój Prąd.
Program adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
W aktualnej edycji Programu dofinansowanie w formie dotacji można uzyskać nie tylko na mikroinstalację fotowoltaiczną, ale również na nowe komponenty: urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła, a także urządzenia umożliwiające racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.
Kwalifikowane do dofinansowania mają być następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.
Wysokość dofinansowania:
do 4 tys. zł w przypadku gdy inwestycja obejmie tylko instalację PV (obowiązkowy element wniosku)
lub
do 5 tys. zł w przypadku gdy inwestycja obejmie kilka elementów
do 5 tys. zł do magazynu ciepła
do 7,5 tys zł do magazynu energii elektrycznej
do 3 tys zł do systemu zarządzania energią (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej)
Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.
Nabór wniosków w prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli pieniędzy 350 mln zł lecz nie dłużej niż do 22.12.2022 r.
Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dokumentację dotyczącą czwartej edycji programu znaleźć można na stronie: https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek
Więcej informacji o zasadach IV edycji programu: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content