Informacja Wójta Gminy Spytkowice – transport wyborców

INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

Dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgodnie z przepisani ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 497)

z bezpłatnego transportu mogą skorzystać:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun);
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończą 60 lat;

Bezpłatny transport będzie realizowany:

  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
  • z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż/miejsce zamieszkania/;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego w gminie Spytkowice wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Spytkowice najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy Spytkowice – dziennik podawczy, ustnie pod numerem telefonu 182688370 lub w formie elektronicznej na adres urzad@spytkowice.pl, zgodnie z formularzem.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content