II zwyczajna sesja Rady Gminy Spytkowice

                                                                              

                                                       Mieszkańcy Gminy Spytkowice

 

                                             ZAPROSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza
na
II zwyczajną sesję Rady Gminy Spytkowice

     na dzień 22 maja  2024 r. / środa / na godz. 9 00 

 która odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Spytkowice.
Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 07.05.2024r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Spytkowice,
  b) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
  c) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
  urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027,

  d) zmian w budżecie na 2024 rok
  .

  6.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   7.Wystąpienia mieszkańców Gminy Spytkowice.

  8.Wolne wnioski i zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice

                                                                                                 Stanisław Kowalcze

 

 

 

 

                                            Spytkowice, 14.05.2024

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

IMIGW ostrzega  – burze / 2

Skip to content